Kostel sv. Petra a Pavla v Bernarticích

Bernartice - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika, baroko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Kostel svatého Petra a Pavla je působivou barokní stavbou z poloviny 18. století, nahradivší starší gotický svatostánek, v současné době zanedbaná památka chátrá.

Historie

Farní kostel v Bernarticích, situovaný na návrší nad návsí uprostřed hřbitova a zasvěcený svatému Petru a Pavlovi, je v historických pramenech poprvé zmiňován roku 1384, ačkoliv útržkovité informace o bernartických farářích byly písemně zaznamenávány už krátce po roce 1350. Vladyka Jan z Bernartic uhradil roku 1409 zhotovení jednoho z bočních oltářů. Starý gotický chrám byl roku 1737 stržen a nahrazen novou budovou, která byla vystavěna na náklady patrona svatostánku knížete Karla z Löwensteinu. Působivá a monumentální jednolodní barokní svatyně s dominantou v podobě průčelní hranolové věže byla vysvěcena v říjnu 1740.

Rozšíření střední části lodi umožnilo neznámému architektovi umístit do obou bočních stěn mohutné rizality. Trojboká sakristie se nalézá v ose stavby za pravoúhlým kněžištěm. Autorem vnitřní výzdoby farního kostela je západočeský umělec Václav Schmidt, který zhotovil klenební fresky s výjevy ze života svatého Petra a Pavla (Petr zapírá Krista, Pavlovo kázání pohanům), krášlící presbyterium i loď, stejně jako cyklus nástěnných maleb českých patronů v lunetách oken. Schmidt dal také vzniknout ilusivním oltářům, které jsou doplněny sochami od Jakuba Artschlaga, jenž pravděpodobně vyřezal i rokokovou kazatelnu ozdobenou symboly evangelistů. V podvěží svatostánku se nachází gotická kamenná osmiboká křtitelnice, za hlavním oltářem nalezneme několik zazděných náhrobníků z 18. století.

Technický stav kostela svatého Petra a Pavla není v dnešní době dobrý. Výrazně byla narušena statika stavby, před úplnou zkázou chrám zachránilo sepnutí stěn táhly a podepření klenby. Památka se však potýká se zvlhlým zdivem, trhlinami v klenbách, děravou střechou a prohnilým krovem. Fasády jsou značně poškozeny, okna jsou zčásti vytlučená. Bohaté vnitřní zařízení svatyně bylo prozatím podobného osudu ušetřeno, navzdory menším šrámům se nachází v relativně dobrém stavu.

Fotografie

Kostel sv. Petra a Pavla v BernarticíchKostel sv. Petra a Pavla v BernarticíchKostel sv. Petra a Pavla v BernarticíchKostel sv. Petra a Pavla v BernarticíchKostel sv. Petra a Pavla v BernarticíchKostel sv. Petra a Pavla v BernarticíchKostel sv. Petra a Pavla v BernarticíchKostel sv. Petra a Pavla v Bernarticích