Václav Schmidt

Kostel sv. Anny v Plané
Barokní kostel svaté Anny se nachází nedaleko Plané, interiér památky je vyzdoben barokními freskami a ukrývá vzácný raně barokní epitaf.

Kostel sv. Jiří v Černošíně
Barokní chrám svatého Jiří z poloviny 18. století dosahuje architektonické působivosti a zdání dynamiky a pohybu důmyslným zkosením hran lodi a plastickým členěním fasád.

Kostel sv. Mikuláše v Boru u Tachova
Historie borského kostela svatého Mikuláše se začala psát už na počátku 13. století, dnes na místě původní románské svatyně stojí krásný vrcholně barokní chrám z poloviny 18. věku.

Kostel sv. Petra a Pavla v Bernarticích
Kostel svatého Petra a Pavla je působivou barokní stavbou z poloviny 18. století, nahradivší starší gotický svatostánek, v současné době zanedbaná památka chátrá.

Zámek Trpísty (čp. 1)
Malebný barokní zámek z první třetiny 18. století, který v současnosti prochází postupnou obnovou.

Zřícenina kostela sv. Jana Křtitele v Kočově
Působivý barokní chrám svatého Jana Křtitele z poloviny 18. století se po svém zrušení, které proběhlo v rámci josefínské reorganizace farní správy, proměnil v opuštěnou zříceninu.