barokní náhrobníky

Kostel Nejsvětější Trojice v Novém Sedlišti
Kostel Nejsvětější Trojice stojí na mírném návrší nad Novým Sedlištěm, dlouho zanedbávaná pozdně barokní stavba prochází pozvolnou obnovou.

Kostel sv. Bartoloměje v Pístově
Hlavním turistickým lákadlem malé obce Pístov je barokní poutní kostel svatého Bartoloměje, výstavná stavba pozoruhodná svým architektonickým řešením i výzdobou.

Kostel sv. Jana Křtitele v Chodové Plané
Nejvýznamnější sakrální památkou Chodové Plané je barokní kostel svatého Jana Křtitele, který se pyšní působivým a dynamickým interiérem i rokokovým mobiliářem.

Kostel sv. Petra a Pavla v Bernarticích
Kostel svatého Petra a Pavla je působivou barokní stavbou z poloviny 18. století, nahradivší starší gotický svatostánek, v současné době zanedbaná památka chátrá.