Zámek Zvíkovec(čp. 1)

Zvíkovec - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Panská sídla - zámky
stavební sloh: gotika, baroko, klasicismus
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Trojkřídlá dvoupatrová budova s mansardovou střechou a členěnou fasádou.

Historie

Ve Zvíkovci stávala tvrz pravděpodobně již v první polovině 13. století, patřila vladykům Zvíkovským. Za třicetileté války byla tvrz vypálena Švédy. V 17. století ji nechal rod Braunů z Mířetic opravit. V roce 1753 dala paní Františka Rabenhauptová ze Suché na místě tvrze postavit jednopatrový barokní zámek. Jeho další majitel, hrabě Prokop Hartmann z Klarštejna, nechal roku 1794 přistavět druhé patro a zámek sjednotit v klasicistnímu slohu. Poté se vystřídalo na zámku ještě několik majitelů. Významným majitelem byl Matěj Kalina z Jäthensteinu. V roce 1948 byl zámek znárodněn a dán k užívání Ústavu sociální péče o mládež. Dnes je v soukromém vlastnictví.

Zámecký areál tvoří do návsi situované předzámčí, vlastní zámek stojí na konci ostrožny nad parkově upraveným údolím. Zámek je trojkřídlá dvoupatrová budova s mansardovou střechou a členěnou fasádou se středovým vjezdovým portálem. Ve stavbě jsou pravděpodobně zachovány konstrukce velké tvrze či hrádku, původně zřejmě odděleného příkopem.

Fotografie

Zámek Zvíkovec(čp. 1)Zámek Zvíkovec(čp. 1)