Matěj Kalina z Jaethensteinu

Zámek Zvíkovec(čp. 1)
Trojkřídlá dvoupatrová budova s mansardovou střechou a členěnou fasádou.