Venkovské usedlosti v Třímanech (čp. 8, 17)

Třímany - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Obytné stavby
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: novověk

Stručné představení

Hospodářské usedlosti z 19. století.

Historie

Vesnická usedlost č. p. 8 je roubená uzavřená hospodářská budova vybudovaná pravděpodobně na počátku 19. století. Nachází se na jižní části návsi. Vpravo je přízemní obytné stavení s podlouhlým oválným půdorysem se sedlovou střechou. Přední obytná část je roubená, štít je svisle bedněný. Vlevo od stavení jsou dvoukřídlá vrata a branka zasazená do zděných pilířů. Vlevo stojí roubený špýchar na kamenné omítnuté podezdívce obrácený štítem k cestě. Napříč dvorem se nachází stodola z tesaných trámů. Objekt je v soukromém majetku.

Vesnická usedlost č. p. 17 dříve sloužila jako hostinec. Pochází z poloviny 19. století, později však byla ještě upravována. Nachází se na severovýchodní části návsi. Jde o obytné přízemní stavení částečně roubené, přední část směrem k ulici je zděná. Štít je bedněný. Ve světnici je dochována kruchta pro muzikanty (vyvýšený stupínek pro muzikanty v hospodě v rohu sálu). K obytné zděné části přiléhá roubená síň. Zadní část objektu je roubená a sloužila jako chlévy a stodola s bedněným štítem. Součástí objektu je také špýchar obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou. Objekt je v soukromém majetku.

Fotografie

Venkovské usedlosti v Třímanech (čp. 8, 17)Venkovské usedlosti v Třímanech (čp. 8, 17)