roubená stodola

Myslivna Nový Dvůr (čp. 202)
Samota s rozlehlým hospodářským dvorem, zříceninami loveckého zámečku a bývalou myslivnou.

Venkovské usedlosti v Čermné (čp. 10, 34)
Obec charakteristická drobnými usedlostmi a spletí uliček.

Venkovské usedlosti v Dobřívu (čp. 5, 7, 9, 13, 16, 43, 54, 164, eč. 95)
Soubor venkovských usedlostí.

Venkovské usedlosti v Hůrkách (čp. 1, 2, 3, 5)
Soubor hodnotných staveb ze starší generace lidové architektury Manětínska a severního Plzeňska z přelomu 18. a 19. století.