Historické jádro vsi Podmokly

Podmokly - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Urbanistické celky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: novověk

Stručné představení

Historické jádro Podmokel leží ve svahu s dominantou zámku nad ním.

Historie

Historické jádro Podmokel leží ve svahu s dominantou zámku nad ním. Malá náves má trojúhelný tvar a na něj navazující severní částí ulicového typu. Nestejně velké statky byly založeny podél celé návsi a především pak po její východní a západní straně. Z jihu navazoval na jižní část návsi rozlehlý areál někdejšího vrchnostenského dvora s obdélníkovým půdorysem. Tento dvůr byl rozparcelován v roce 1779 na zhruba dvacet dílů. K severní straně dvora přiléhaly budovy pivovaru a další hospodářské objekty.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.