parcelace

Historické jádro vsi Podmokly
Historické jádro Podmokel leží ve svahu s dominantou zámku nad ním.