náves

Historické jádro vsi Lhota pod Radčem
Vesnice návesního typu s mladší vnitřní zástavbou.

Historické jádro vsi Podmokly
Historické jádro Podmokel leží ve svahu s dominantou zámku nad ním.

Venkovské usedlosti v Přehýšově (čp. 10, 11, 12, 38)
Řada velkých i menších usedlostí vesměs z období pozdního klasicismu.