vrchnostenský dvůr

Dnešice
Dnešice jsou rozlehlá vesnice nedaleko Dobřan. První písemná zmínka pochází z roku 1115.

Dožice
Vesnice Dožice se nachází nedaleko Nepomuku. V písemných pramenech se poprvé objevuje k roku 1318.

Historické jádro vsi Podmokly
Historické jádro Podmokel leží ve svahu s dominantou zámku nad ním.

Historické jádro vsi Řesanice
V Řesanicích najdeme několik cenných dokladů lidové architektury. V roce 1995 zde byla vyhlášena vesnická památková zóna.

Hospodářský dvůr v Lípě (čp. 1)
Uzavřený areál původně vrchnostenského dvora s klenutou bránou.

Hospodářský dvůr v Tlučné
Rozsáhlý vrchnostenský hospodářský dvůr.

Letiny
Rozlehlá vesnice Letiny leží nedaleko Přeštic a Blovic. Poprvé je zmiňována v roce 1248.

Podražnice
Vesnička pod halštatským hradištěm. Rodiště osobního sekretáře pruského kancléře Bismarcka.

Prádlo
Obec Prádlo leží na řece Úslavě nedaleko Nepomuku. Najdeme zde několik zajímavých památek, především kostel Povýšení sv. Kříže. Další pamětihodnosti se nacházejí v blízkém okolí. 

Sýpka ve Stvolnech
Mohutná dvoupatrová zděná sýpka.