Tvrziště Javor u Kornatic

Kornatice - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Archeologické památky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: středověk

Stručné představení

Tvrziště Javor ležící mimo turistické značky je středověkého původu. Zničeno bylo společně s vesnicí stejného jména v 15. století.

Historie

Tvrziště se nachází na naučné stezce Františka Xavera France mezi zastávkami Zvoníčkovna a hájovna Hádek, a to proti směru hodinových ručiček (na křížení tras po stezce vpravo) asi 1 km od rozcestí. Severně od tvrziště vede přes kótu Zvoníčkovna modrá turistická trasa z Mirošova do Šťáhlav. Lokalitu je třeba najít díky terénním změnám, místu se lidově říká Na Zámečku.

Ves Javor se často připomíná v predikátu místních vladyků v letech 1373–1415. Poprvé roku 1373, kdy ji držel Čáslav z Javora. Kunrad z Javora je roku 1405 označen jako královský man. O patnáct let později vstoupili kališníci Kunrad a Jaroslav z Javora do války s pražany. Nedlouho nato již zřejmě držel Javor Olfart z Javora, hejtman na Vlčtejně a později na Radyni. Posledním známým vlastníkem javorského zboží byl Olfartův syn Burjan (1447). Neklidné 15. století ves s tvrzí nepřežily. Patrně za válek mezi panskou jednotou a Jiřím z Poděbrad byly vypáleny a k jejich obnově už nedošlo. Javorské zboží bylo připojeno k poříčskému panství, s nímž sdílelo další osudy. „Tvrziště a ves v Javoře pustá“ je zaneseno ještě zápisem v dvorských deskách z roku 1601, což je zároveň jediný písemný doklad o tom, že v Javoru bývala tvrz.

Tvrz stávala na hraně terasy nad údolím, jehož dnem protékal potůček pramenící o šest set metrů výše v místech, kde se ve středověku rozprostírala stejnojmenná ves. Pod tvrzí byl potok přehrazen, čímž vznikl rybník a mokřina velmi znesnadňující přístup k hrádku od západu. Ten samotný byl velmi jednoduchý – pravděpodobně jej tvořila jediná dřevěná věž obehnaná okružním příkopem a valem. Pouze na nejchráněnější západní straně nad rybníkem val chybí. Z tvrze se do dnešní doby dochovalo výrazné reliéfní modelování centrálního pahorku, valu a příkopu.

Fotografie

Tvrziště Javor u KornaticTvrziště Javor u KornaticTvrziště Javor u Kornatic