Kunrad z Javora

Tvrziště Javor u Kornatic
Tvrziště Javor ležící mimo turistické značky je středověkého původu. Zničeno bylo společně s vesnicí stejného jména v 15. století.