Kostel Nejsvětější Trojice v Hlohovicích

Hlohovice - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Kostel byl postaven v letech 1727–1734 podle projektu architekta Františka Ignáce Prée.

Historie

Kostel nechal postavit zdejší rodák Ludvík Jíša, který se vypracoval jako znamenitý ekonom a polnohospodář ve službách vysoké šlechty, a to v letech 1727–1734 podle projektu architekta Františka Ignáce Prée. Stavba je jednolodní s obdélnou lodí posazenou napříč ose kostela, na protilehlé straně presbytáře je dřevěná kruchta. Na střeše je jednoduchá sanktusová věžička. Zvon z roku 1788 sem byl převezen ze zrušeného kláštera sv. Mikuláše v Praze. Kostel byl orientován opačně než byl zvyk, presbytářem k západu a průčelím k východu, ke směru příchodu návštěvníků od vesnice. V roce 1861 byla stavba prodloužena k západu novým presbytářem. Reliéfy se čtyřmi evangelisty z kazatelen jsou dílem řezbáře Františka Práška. Přístup ke kostelu prochází nízkou zděnou zvonicí na hřbitov. Kostel je v poměrně špatném stavu. Donedávna byl v majetku Římskokatolické farnosti Zbiroh, nyní ho převzala obec Hlohovice. Havarijní stav se týká střechy, skrz kterou zatéká, a tím je poškozován krov, jenž nepříznivě působí na zdi kostela. Na těch se již objevily trhliny. Omítky postupně opadávají, v interiéru se projevuje na klenbách zatékání. Spodní partie zdiva jsou značně promáčené spodní a dešťovou vodou, která špatně odtéká od paty zdi. Kostel je opravován postupně, v roce 2013 proběhla třetí etapa opravy střechy kostela.

Fotografie

Kostel Nejsvětější Trojice v HlohovicíchKostel Nejsvětější Trojice v HlohovicíchKostel Nejsvětější Trojice v Hlohovicích