Zbiroh

Zbiroh - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Nezařazeno

Stručné představení

Městečko s přístupným zámkem na místě původního hradu, s kostelem a zajímavou lidovou architekturou.

www.zbiroh.cz

Památky v oblasti

Kostel sv. Mikuláše ve Zbirohu

Kostel sv. Mikuláše ve Zbirohu
Původně gotický kostel přestavěn v roce 1716.

Fotografie neexistuje.

Městské domy ve Zbirohu (čp. 50, eč. 155, 159)
Lidová architektura z 19. století.

Městské muzeum ve Zbiroze

Městské muzeum ve Zbiroze
Muzeum se specializuje na dějiny železářství a dalších řemesel provozovaných na Zbirožsku, zvláštní expozice je věnována zdejšímu rodáku J. V. Sládkovi.

Sochy Panny Marie a sv. Jana Nepomuckého ve Zbirohu

Sochy Panny Marie a sv. Jana Nepomuckého ve Zbirohu
Socha sv. Jana Nepomuckého se nachází v horní části Masarykova náměstí. Na hranolovém soklu je postavena socha světce v podživotní velikosti. Pochází z konce 18. století. Socha Panny Marie pochází z roku 1892.

Zámek Zbiroh (čp. 1)

Zámek Zbiroh (čp. 1)
Zámek je od roku 2005 přístupný veřejnosti, návštěvníci si ho mohou prohlédnout ve dvou okruzích.

Historie

První zmínka pochází z roku 1230 a vztahuje se k majiteli zdejšího hradu, jenž je uveden jako svědek v listině plaského kláštera. Jednoduchý ulicový půdorys Zbiroha svědčí o jednorázovém vyměření domovních parcel a na ně navazujících plužin. První zmínka o podhradí pochází z roku 1336, kdy ho spolu s hradem od krále Jana Lucemburského získávají Rožmberkové. V té době zde bylo 21 lánů, na potoce pod vesnicí stálo 9 mlýnů. Rožmberkové Zbiroh 24. 6. 1369 povýšili na městečko, povolili mu užívat na pečeti znak pětilisté růže a udělili mu právovárečné právo. Po Rožmbercích, kteří drželi zbirožské panství až do husitských válek, patřil Zbiroh delší dobu pánům z Kolovrat a ze Šternberka. Po roce 1505 zde vládli Lobkovicové. V roce 1594 Ladislav Popel z Lobkovic jako mluvčí stavovské opozice proti císaři Rudolfu II. ztratil Zbiroh, který se stal součástí královské komory. Během třicetileté války bylo v roce 1639 městečko vypáleno švédskými vojsky. Městečko bylo úzce svázáno se zbirožským panstvím až do roku 1848, o dva roky později se Zbiroh stal sídlem okresního soudu, později i berního úřadu, okresního zastupitelstva (do roku 1928), obecné i měšťanské školy. V roce 1897 byl Zbiroh povýšen na město.

Fotografie

ZbirohZbirohZbirohKostel sv. Mikuláše ve ZbirohuMěstské muzeum ve ZbirozeSochy Panny Marie a sv. Jana Nepomuckého ve ZbirohuZámek Zbiroh (čp. 1)