Tvrziště Rovný u Drahoňova Újezda

Drahoňův Újezd - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Archeologické památky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: středověk

Stručné představení

Dodnes jsou v terénu patrné pozůstatky tvrze.

Historie

Tvrziště se nachází asi kilometr pod vesnicí Plískov, vede sem zelená turistická značka. V místě stála vesnice doložená poprvé k roku 1367. Dodnes jsou v terénu patrné pozůstatky tvrze zmíněné až k roku 1418 za Lvíka z Jivjan. Roku 1573 se při prodeji poplužního dvora a vsi uvádí tvrz jako opuštěná. Za třicetileté války pak zřejmě vesnice se dvorem zanikla. Dodnes se dochovalo jádro tvrze na pahorku chráněném rybníky a vodním příkopem s valy, zbytky zdiva již nejsou patrny. Tvrz byla přístupna od jihu branou zataženou do hlavní obvodové hradby. V severovýchodním nároží zřejmě stávala věžovitá obranná stavba, zatímco hlavní obytnou budovou sídla byl dvoudílný věžovitý palác na protější straně areálu. Dle rekonstruované dispozice je možné klást vznik tvrze do druhé poloviny 14. století.

Významné pověsti

Knížete Oldřicha často na lovy doprovázela jeho manželka Božena. Jednou lovili v místech, kde později stál hrad Rovný. Kněžna se na chvíli od družiny vzdálila a jelen, kterého lovci štvali, se nečekaně rozběhl proti ní. Vtom z houští vyskočil muž opásaný jen medvědí kůží a loveckým nožem. Skočil po jelenovi a mrštně jej zabil. Pak obratně urazil jeho parohy a podal je vystrašené kněžně. Ta se svolením svého muže dala silnému Věňkovi za odměnu za svou záchranu území, kde si může postavit tvrz. Aby i jeho potomci věděli, že jsou si rovný (rovni) s knížetem, tj. jsou povýšeni do šlechtického stavu, byl nový hrad pojmenován jako Rovný.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.