Věnek

Tvrziště Rovný u Drahoňova Újezda
Dodnes jsou v terénu patrné pozůstatky tvrze.