Venkovské usedlosti v Žihli

Žihle - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Obytné stavby
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: novověk

Stručné představení

Žihle byla sice městečkem, dochovaná historická zástavba však poukazuje na její vesnický charakter s převažujícími srubovými konstrukcemi.

Historie

Ačkoliv byla Žihle městečkem, dochovaná historická zástavba poukazuje na její vesnický charakter s převažujícími srubovými konstrukcemi. Nachází se zde několik zajímavých dokladů lidové architektury, především dům čp. 6 na náměstí, který má zděné přízemí, roubené patro a na nádvorní straně pavlač na dřevěných krakorcích a je datován do první poloviny 19. století. Dalším pozoruhodným objektem je patrový obytný dům usedlosti čp. 52 s přízemím roubeným v kožichu (patro novodobé) nebo přízemní dům čp. 77, v zadní části roubený s přesahující sedlovou střechou s lomenicí. Památkově cenný je též holubník ve dvoře usedlosti čp. 4, který je umístěn na zděném válcovém pilíři. Jedná se o objekt z druhé poloviny 19. století, vystavěný na půdorysu rovnoramenného kříže, jehož stříška vrcholí cibulovitou bání.

Fotografie

Venkovské usedlosti v ŽihliVenkovské usedlosti v ŽihliVenkovské usedlosti v ŽihliVenkovské usedlosti v Žihli