holubník

Venkovské usedlosti v Žihli
Několik zajímavých dokladů lidové architektury.

Vidice
Vesnice s málo známým, kdysi poutním kostelem sv. Apoleny.