roubení v kožichu

Historické jádro vsi Dolany
V půdorysu vesnice od roku 1995 vyhlášené vesnickou památkovou rezervací je dodnes znatelný středověký urbanismus.

Historické jádro vsi Radějov
Celistvý soubor roubené lidové architektury z 18. a 19. století.

Historické jádro vsi Stráž
Západní a střední část vsi je od roku 1995 památkovou zónou.

Městské domy ve Zbirohu (čp. 50, eč. 155, 159)
Lidová architektura z 19. století.

Venkovské domy v Koutu na Šumavě (eč. 3, 20, čp. 4, 74, 82, 83, 100, 101, 116, 126)
Tzv. tkalcovské kolonie z počátku 19. století pro pracovníky manufaktury.

Venkovské usedlosti v Jarově
Soubor roubené lidové architektury charakteristický pro povodí horní Berounky.

Venkovské usedlosti v Podzámčí (čp. 1, 14, 18, 29)
Soubor roubených i zděných domů.

Venkovské usedlosti v Žihli
Několik zajímavých dokladů lidové architektury.

Venkovské usedlosti ve Lhotě (čp. 20, eč. 73)
Nejcennějšími doklady původní lidové architektury jsou ve Lhotě dvě roubená obytná stavení situovaná na severní straně návsi.