srubové konstrukce

Historické jádro vsi Klenčí pod Čerchovem
Vesnická památková zóna.

Venkovské usedlosti v Zahořanech (čp. 17, 30)
Cenný soubor roubených venkovských usedlostí.

Venkovské usedlosti v Žihli
Několik zajímavých dokladů lidové architektury.