Kostel sv. Jakuba Většího v Žebnici

Žebnice - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika, baroko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

V letech 1784–1785 byla provedena novostavba farního kostela, v roce 1741 byla naproti kostelu vystavěna také nová barokní budova fary.

Historie

Kostel rakovnického děkanátu je poprvé zmiňován v roce 1352, ale kostel stál v obci již dříve. Za husitských válek byl značně poškozen a na opravu čekal až do let 1530-35. V letech 1784–1785 byla provedena novostavba farního kostela, vysvěcená dne 16. října 1785 za účasti posledního plaského opata Celestina Wernera.

Z původní gotické stavby byl ponechán jen presbytář, do novostavby zakomponován jako sakristie. Dokladem jsou tři dvojdílná lomená okna s kružbami a vitrážemi a žebrová klenba. Vitráže z první třetiny 14. století jsou na našem území natolik ojedinělé, že jsou originály uloženy v Národním muzeu, a v kostele jsou umístěny jejich kopie. Při obnově výmaleb byly v sakristii objeveny i zbytky fresek se skupinovými figurálními výjevy, pocházejících také nejpozději z první poloviny 14. století. V roce 1741 byla naproti kostelu vystavěna také nová barokní budova fary.

Fotografie

Kostel sv. Jakuba Většího v Žebnici