Fara v Žebnici (čp. 1)

Žebnice - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - fary
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Budova fary byla dostavěna a vysvěcena v roce 1741 za opata Celestina Stoye.

Historie

První písemná zmínka o faře v Žebnici je z roku 1367, duchovní správu zde vykonávali plaští cisterciáci. Po roce 1785 se fara stala samostatnou.

Nová patrová budova fary byla dostavěna a vysvěcena v roce 1741 za opata Celestina Stoye. Na jeho osobu i rok dokončení stavby upozorňuje nápis a letopočet v pískovcové kartuši a také opatův znak na okenních překladech v prvním patře. Materiál ze zbourané staré fary byl použit na stavbu staré školní budovy uprostřed vsi.

Je to patrová barokní budova obdélníkového půdorysu s mansardovou střechou a průčelím členěným kvádrovanými lizénami. Do dvora vede klenutá brána.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

věcný:
jmenný:

Fotografie

Fara v Žebnici (čp. 1)