gotické portály

Historické jádro města Horšovský Týn
Domy s gotickými portály, zbytky opevnění.

Kostel sv. Jakuba Většího v Žebnici
V letech 1784–1785 byla provedena novostavba farního kostela, v roce 1741 byla naproti kostelu vystavěna také nová barokní budova fary.

Kostel sv. Petra a Pavla ve Vísce u Stvolen
Zřícenina kostela sv. Petra a Pavla patřila k dnes již zaniklé obci Ostrov.

Měšťanské domy v Domažlicích
Většina domů na náměstí Míru má zachovalé původní historické gotické jádro.

Měštanské domy v Horšovském Týně
Dochovaný blok sedmi domů v dolní části náměstí.

Městské domy v Úterý
Unikátní soubor zděných i hrázděných domů barokního a klasicistního stáří s pozůstatky gotických konstrukcí.