Kostel sv. Mikuláše v Pernarci

Pernarec - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika, klasicismus
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

O kostele sv. Mikuláše se z písemných pramenů poprvé dozvídáme v roce 1360.

Historie

Vesnice se poprvé připomíná v roce 1219, kdy byla v majetku tepelského kláštera. Na východním okraji vsi byl vystavěn kostel sv. Mikuláše, o kterém se z písemných pramenů poprvé dozvídáme v roce 1360. K pětiboce uzavřenému presbytáři přiléhá na severní straně sakristie, ze západního průčelí obdélné lodi vyrůstá užší hranolová věž zakončená jehlancovou střechou. Presbytář je gotický s opěráky a hrotitými okny bez kružeb, loď pochází z empírové přestavby v letech 1820–1822. Kostel je obklopen hřbitovem. Jižně pod kostelem stojí fara, jejíž vzhled byl změněn degradující přestavbou ve druhé polovině 20. století, k faře přiléhá dnes značně zdevastovaný hospodářský dvůr.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.