tepelský klášter

Dolní Jamné
Ves s hornickou minulostí a původně románským kostelem.

Hradiště u Podmokel
Terénní pozůstatky hradu, který zde vznikl zřejmě ve druhé polovině 13. století.

Kostel sv. Mikuláše v Pernarci
O kostele sv. Mikuláše se z písemných pramenů poprvé dozvídáme v roce 1360.

Kostel sv. Prokopa v Úněšově
Kostel je původem gotický, jako farní se připomíná již v roce 1352.

Kostel sv. Václava v Číhané
Kostel stojí na mírně vyvýšeném místě, je obklopen hřbitovem. V sousedstí kostela barokní fara.

Kostel sv. Václava v Úterý
Barokní kostel sv. Václava vystavěný v letech 1744–174.

Smírčí kříže u Rozněvic
Středověký smírčí kříž vysoký přes 1 m.

Úterý
Městečko mimořádné urbanistické a památkové hodnoty, v roce 1992 prohlášeno za městskou památkovou zónu.

Vidžín
Původně středověká vesnice, silně poznamenaná poválečným odsunem.

Zámek Krukanice (čp. 1)
Reprezentativní rezidence při hospodářském dvoře kláštera v Teplé.

Zřícenina hradu Komberk
Nepatrné terénní pozůstatky hradu Komberk se nacházejí 2 km severovýchodně od Města Touškova na ostrohu nad Čemínským potokem. Existence hradu je doložena poprvé v roce 1313 predikátem Ojíře z Komberka. Kolem poloviny 14. století se dostal do...