Sochy a smírčí kříž v Novém Dvoře

Nový Dvůr - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Drobné památky
stavební sloh: gotika, baroko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

V bývalém parku je umístěno několik sochařských děl z barokního období.

Historie

V bývalém parku, dnes zarostlém náletovou vegetací, který se rozkládá při silnici směrem na Žihli, je umístěno několik sochařských děl z barokního období. Jedná se o raně barokní sochu sv. Bernarda z Clairvaux z roku 1661. Při silnici na Žihli, asi 1 km západně od Nového Dvora, se u lesa za skupinou rybníčků nachází středověký smírčí kříž. Kruhová pískovcová stéla na užší základně o rozměrech 95 x 65 cm má na obou stranách vytesán reliéf berličkového kříže.

Fotografie

Sochy a smírčí kříž v Novém Dvoře