berličkový kříž

Sochy a smírčí kříž v Novém Dvoře
V bývalém parku je umístěno několik sochařských děl z barokního období.