Žihle

Kostel sv. Jana Křtitele v Ostrovci
Kostel sv. Jana Křtitele, původem gotický s pravoúhlým presbytářem, v pramenech zmiňovaný již ve 14. století jako farní.

Sochy a smírčí kříž v Novém Dvoře
V bývalém parku je umístěno několik sochařských děl z barokního období.