anglický park

Horažďovice
Poddanské město Horažďovice bylo založeno ve 13. století Bavory ze Strakonic v blízkosti významného správního centra na vrchu Prácheň.

Horažďovice
Poddanské město Horažďovice bylo založeno ve 13. století Bavory ze Strakonic v blízkosti významného správního centra na vrchu Prácheň.

Nalžovské Hory
Nalžovské Hory vznikly v polovině 20. století spojením Nalžov a Stříbrných Hor, které jsou v raném novověku vzniklou osadou, kde probíhala těžba stříbra.  

Sochy a smírčí kříž v Novém Dvoře
V bývalém parku je umístěno několik sochařských děl z barokního období.

Zámek Březina (čp. 34)
V letech 1790–1808 nechal Jáchym ze Šternberka (1755–1808) postavit empírový zámek.

Zámek Chodová Planá (čp. 196)
Nový zámek v Chodové Plané nechal na počátku 20. století vybudovat šlechtický rod Berchem-Haimhausenů, novobarokní stavba bývala obklopena nádherným anglickým parkem s řadou romantických dekorací a krásných zákoutí.

Zámek Kanice (čp. 1)
Zámek s anglickým parkem.

Zámek Nekmíř (čp. 1)
Výrazná patrová budova zámku na půdorysu písmene "U" s arkádovým nádvořím.

Zámek Úlice
Výstavní patrová budova na půdorysu písmene L.