Myslivna Nový Dvůr (čp. 202)

Nový Dvůr - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Obytné stavby
stavební sloh: baroko, klasicismus
historická epocha: novověk

Stručné představení

Samota s rozlehlým hospodářským dvorem, zříceninami loveckého zámečku a bývalou myslivnou.

Historie

Při silnici mezi Žihlí a Manětínem se nachází lokalita Nový Dvůr. Původně byla vesnicí, dnes se jedná o samotu s rozlehlým hospodářským dvorem, zříceninami loveckého zámečku a bývalou myslivnou. Lovecký zámeček zde mohl vzniknout již koncem 17. století, jeho úpravy jsou doloženy v 18. století, kdy byl součástí panství Manětín hrabat Lažanských. Výslednou podobu dala zámečku přestavba v závěru 19. století. Na konci druhé sětové války byl zničen požárem a od té doby se ocitá v ruinách. Nad silnicí západně od trosek zámečku stojí přízemní budova někdejšího lesního úřadu (čp. 202), v posledních letech upravená na penzion, ve dvoře za obytným stavením se nachází roubená stodola. Součástí památkově chráněného areálu je i přírodně-krajinářský park při silnici směrem k Žihli, dnes zarostlý náletovou vegetací.
V roce 1825 byla severozápadně od Nového Dvora založena sklárna, která zde fungovala do 70. let 19. století (v místech dnešního Černého rybníka).

Fotografie

Myslivna Nový Dvůr (čp. 202)