zřícenina zámku

Myslivna Nový Dvůr (čp. 202)
Samota s rozlehlým hospodářským dvorem, zříceninami loveckého zámečku a bývalou myslivnou.

Švarcava
Zaniklá ves, pohraniční přechod pro pěší. Poblíž zřícenina loveckého zámečku Diana.