Venkovské usedlosti v Lochousicích (eč. 4, čp. 5, 6, 31, 43)

Lochousice - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Obytné stavby
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: novověk

Stručné představení

V obci je dochováno několik zděných usedlostí, štítem orientovaných do návsi.

Historie

V obci je dochováno několik zděných usedlostí, štítem orientovaných do návsi. Charakteristickým rysem staveb (domů i hospodářských budov) jsou různě vysoká půdní polopatra, trojúhelníkovité štíty a jednoduché fasády. V ucelené podobě se dochovaly usedlosti čp. 5 a 6, nacházejících se na jižní straně návsi. Čp. 5 je patrový dům s nárožní bosáží a bránou s rovným překladem. Čp. 6, pocházející z roku 1905, je také patrové stavení s jednoduchou fasádou a segmentovou bránou.

Na severovýchodní části vsi vyniká usedlost eč. 4 (čp. 23) přestavěná v roce 1930. K domu s polopatrem a jednoduchou fasádou patří hodnotná sýpka s hladkou fasádou. Vedlejší čp. 43 je také patrové, z roku 1913.
Ve vnitřním prostoru návsi stojí za zmínku patrové stavení čp. 30 a 31 z roku 1899, ke kterým patří i brána.

Fotografie

Venkovské usedlosti v Lochousicích (eč. 4, čp. 5, 6, 31, 43)Venkovské usedlosti v Lochousicích (eč. 4, čp. 5, 6, 31, 43)Venkovské usedlosti v Lochousicích (eč. 4, čp. 5, 6, 31, 43)Venkovské usedlosti v Lochousicích (eč. 4, čp. 5, 6, 31, 43)Venkovské usedlosti v Lochousicích (eč. 4, čp. 5, 6, 31, 43)