bosáž

Radnice v Úterý (čp. 1)
Původní renesanční budova radnice vyhořela, ale již v roce 1695 byla znovu vystavěna.

Venkovské usedlosti v Lochousicích (eč. 4, čp. 5, 6, 31, 43)
V obci je dochováno několik zděných usedlostí, štítem orientovaných do návsi.