půdní polopatro

Venkovské usedlosti v Lochousicích (eč. 4, čp. 5, 6, 31, 43)
V obci je dochováno několik zděných usedlostí, štítem orientovaných do návsi.