Hospodářský dvůr v Lípě (čp. 1)

Lípa - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Hospodářské stavby
stavební sloh: baroko, klasicismus
historická epocha: novověk

Stručné představení

Uzavřený areál původně vrchnostenského dvora s klenutou bránou.

Historie

Hospodářský dvůr je historicky nejstarší částí dnešní malé osady, ležící necelé 2 km jižně od Úněšova. V čele ze čtyř stran uzavřeného areálu původně vrchnostenského dvora stojí klenutá brána. Dominantou dvora je hospodářský objekt situovaný na jižní straně, vystavěný nejpozději v období pozdního baroka. Jeho interiér je sklenut valenou klenbou s lunetami, vstup je lemován kamenným portálem. V období po roce 1990 dvůr prošel celkovou adaptací.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.