klenutá brána

Fara v Žebnici (čp. 1)
Budova fary byla dostavěna a vysvěcena v roce 1741 za opata Celestina Stoye.

Fara ve Vidžíně (čp. 8)
Areál fary byl počátkem 90. let přestavěn na penzion.

Historické jádro vsi Dolany
V půdorysu vesnice od roku 1995 vyhlášené vesnickou památkovou rezervací je dodnes znatelný středověký urbanismus.

Historické jádro vsi Olešovice
Historické jádro Olešnice tvoří zajímavé patrové, venkovské usedlosti s hrázděnými patry soustředěné kolem svažité návsi.

Historické jádro vsi Pocinovice
Od roku 1995 památková zóna.

Hospodářský dvůr v Lípě (čp. 1)
Uzavřený areál původně vrchnostenského dvora s klenutou bránou.

Olešovice
Nejpočetnější a nejucelenější soubor hrázděných domů na severním Plzeňsku. Vesnická památková zóna.

Venkovské usedlosti v Doubravě (čp. 11, 29)
Větší i menší usedlosti pocházející vesměs z druhé poloviny 19. a počátku 20. století.

Venkovské usedlosti v Krsech (čp. 14, 15, 16, 17, 18, 31)
Několik staveb lidové architektury s klenutými klasicistními bránami.

Venkovské usedlosti v Nynicích (eč. 12, 17)
V obci se dochovaly roubené stavby z přelomu 18. a 19. století typické pro horní povodí Berounky.

Venkovské usedlosti v Přehýšově (čp. 10, 11, 12, 38)
Řada velkých i menších usedlostí vesměs z období pozdního klasicismu.