Kostel sv. Mikuláše v Kozojedech

Kozojedy - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika, baroko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Gotická jednolodní stavba získala při barokní přestavbě osově umístěnou věž na originálním půdorysu sférického čtverce a nové západní průčelí s kruhovými okny.

Historie

V jihovýchodním koutu původního jádra vesnice, položeného stranou východně od silnice z Kralovic do Liblína, stojí kostel sv. Mikuláše. V písemných pramenech se objevuje poprvé v roce 1352, kdy je uváděn jako farní. Z gotické stavební etapy se v dnešním objektu dochovalo obvodové zdivo trojboce uzavřeného presbytáře a obdélné lodi. Za husitských válek byl kostel poškozen a v roce 1677 vyhořel. Hned poté se vesnice i s tehdy zchátralým kostelem dostala do majetku plaského kláštera. Ten v době hospodářského vzestupu, kterým procházel od přelomu 17. a 18. století, věnoval mimořádnou péči sakrálním stavbám na svém panství, což se v případě kostela sv. Mikuláše projevilo už v roce 1701 opravou střechy. Brzy poté se opat Eugen Tyttl rozhodl přikročit k celkové obnově starého kostela podle obdobného scénáře, který se uplatnil při přestavbách dalších venkovských kostelů na plaském panství (Obora, Kostelec, Všehrdy). Gotická jednolodní stavba získala při barokní přestavbě osově umístěnou věž na originálním půdorysu sférického čtverce a nové západní průčelí s kruhovými okny, které svou šířkou přesahuje šířku starší lodi. Autorem projektu, který mohl vzniknout nejspíše kolem roku 1720, je pravděpodobně ještě architekt Jan Blažej Santini, vlastní realizaci stavby však prováděl až v letech 1723–1727 klášterní stavitel Matěj Ondřej Kondel. Na stavebníka, plaského opata Tyttla, a rok dokončení stavby upomíná znak a letopočet na západním průčelí. Po dokončení přestavby bylo nově vyřešeno i okolí stavby s hřbitovem, ohrazeným zdí s portály, datovanými do roku 1737. V případě hřbitovní zdi se zřejmě jedná o první stavbu na plaském panství, kterou Kondel nejen realizoval, ale také navrhl a projektoval. Z vnitřního zařízení kostela stojí za zmínku především gotická socha Madony z doby kolem roku 1390 a cínová křtitelnice z roku 1608. V roce 2011 bylo renovováno průčelí kostela.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.