Kostel sv. Jiří v Kostelci

Kostelec - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika, baroko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Původně gotická stavba založena v první polovině 13. stolet.

Historie

Dominantou vsi Kostelec je kostel sv. Jiří, situovaný v osamocené poloze na východním okraji návsi. Původně gotická stavba, z níž se do dnešní doby dochoval polygonální presbytář, byla založena v první polovině 13. století (již k roku 1250 se připomíná v písemných pramenech), patrně jako svatyně při drobném panském sídle. Tomu by nasvědčovala izolovaná poloha kostela i jeho zasvěcení sv. Jiří. S podobnou situací se setkáváme i v případě kostelů v Kozojedech nebo Všehrdech. Na objednávku plaského kláštera (konkrétně opata Celestina Stoye), k jehož panství Kostelec náležel od roku 1238 a poté znovu od roku 1623, byl kostel sv. Jiří v letech 1741–1744 zásadně přestavěn. Provádějícím stavitelem a zřejmě i autorem projektu byl Matěj Ondřej Kondel, který zde navazoval na tradici santiniovské barokní gotiky. K Santiniho tvorbě odkazují některé architektonické prvky, jako okna ve tvaru sférických trojúhelníků na západním průčelí, hrotitý portál či dekorativní štuková žebra na klenbě lodi. Pro stavbu je charakteristické postupné narůstání hmoty ve směru od východu na západ, ovlivněné respektováním podstaty předchozích stavebních etap (obdobně jako například v případě kostela sv. Prokopa ve Všehrdech). Ke gotickému polygonálnímu presbytáři se tak na východě připojuje drobnější barokní sakristie na kapkovitém půdorysu, na západě navazuje ve hmotě gotická širší obdélná loď, nově zaklenutá valenou klenbou, a celou stavbu pak v baroku akcentovalo rozšířené západní průčelí s osově umístěnou věží. Dvě postranní klenuté branky v ohradní zdi hřbitova byly doplněny v roce 1749 za opata Silvestra Hetzera, jak dokládá jeho erb na klenácích.

Fotografie

Kostel sv. Jiří v Kostelci