Kozojedy

Komponovaná krajina Plaska
Otevřenou krajinu polidšťují kapličky, boží muka, sochy, křížky a další drobné sakrální památky stavěné u cest pro ochranu poutníků i jako připomínky dávných událostí.

Kostel sv. Jiří v Kostelci
Původně gotická stavba založena v první polovině 13. stolet.