Hospodářský dvůr Hubenov (čp. 29)

Hradecko - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Hospodářské stavby
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Jeden z historicky a architektonicky nejhodnotnějších hospodářských areálů u nás.

Historie

Asi 2 km jihozápadně od vsi Hradecko se rozkládá jeden z historicky a architektonicky nejhodnotnějších hospodářských areálů u nás. V prostoru dnešního dvora, vystavěného na půdorysu zkoseného čtverce, se ve středověku rozkládala ves Hubenov, vysazená v roce 1337 na panství plaského kláštera. Za poděbradských válek vesnice zanikla a k jejímu obnovení došlo až na začátku 18. století z iniciativy opata Eugena Tyttla. Paradoxně ještě týž opat zanedlouho rozhodl o zrušení vsi, přestěhování jejích obyvatel a výstavbě velkého hospodářského dvora. Základní kámen byl položen 12. září 1726. Plány barokní stavby vypracoval architekt Jan Blažej Santini zřejmě již ve druhém desetiletí 18. století, nedlouho po dostavbě dvora Kalec, realizovaného rovněž podle jeho plánů. Průběh stavby, prováděné klášterním stavitelem Matějem Ondřejem Kondelem, dokumentují datační nápisy na jednotlivých budovách, podle nichž byla velká šestiboká, šestipatrová sýpka dokončena v roce 1730 a její spoludominanta, protilehlá rovněž šestiboká rezidence s průjezdem a kaplí sv. Eugenie, v roce 1734. Znak opata Celestina Stoye na portálu mléčnice nás informuje, že tato stavba, ochlazovaná vlastním vodním zdrojem, vznikla nejdříve v roce 1738. Dvůr Hubenov byl vybaven pro rostlinnou i živočišnou výrobu (vedle sýpky zahrnuje i stodoly, kovárnu a chlévy) a rozměry jeho staveb prozrazují, že sloužil jako hospodářské centrum pro širší okolí. Ryze funkční charakter areálu se nevylučuje s jeho nápaditým architektonickým ztvárněním a dokonalým stavebním provedením. Po zrušení plaského kláštera v roce 1785 byl dvůr pronajímán, nadále si však podržel hospodářskou funkci. Dva krátce po sobě následující požáry v období první republiky (1927 a 1932) dvůr přežil se ztrátami, ovšem hospodaření státního statku po roce 1948 a následný dlouhodobý nezájem mu zasadily ránu téměř smrtící. Po roce 1989 byla zahájena obnova areálu, ale po opravě mléčnice a části střech byla předčasně zastavena.

Fotografie

Hospodářský dvůr Hubenov (čp. 29)