Hradiště Vyšehrad u Hodovizu

Hodoviz - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Archeologické památky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: pravěk

Stručné představení

Terénní pozůstatky pravěkého, blíže nedatovaného, hradiště.

Historie

Asi 750 m severovýchodně od obce v poloze zvané Pod hradem (též Vyšehrad) se nacházejí terénní pozůstatky pravěkého, blíže nedatovaného, hradiště. Malé hradiště na půdorysu čtverce o straně asi 40 m se rozkládá na skalnatém návrší, jehož západní, severní a východní strana spadá do údolí potoka Chladná, respektive jeho bezejmenného pravostranného přítoku. Opevnění hradiště tvoří na jižní a částečně i východní straně kamenný val, jehož pozůstatky jsou dnes vysoké až 1 m. Ostatní valy byly zřejmě jen hliněné a dnes připomínají spíše terénní hranu.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

místní:
věcný:

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.