Chladná

Hradiště Vyšehrad u Hodovizu
Terénní pozůstatky pravěkého blíže nedatovaného hradiště.