val

Hradiště u Podmokel
Terénní pozůstatky hradu, který zde vznikl zřejmě ve druhé polovině 13. století.

Hradiště Vyšehrad u Hodovizu
Terénní pozůstatky pravěkého blíže nedatovaného hradiště.

Tvrz Svinná (čp. 2)
Tvrz byla postavena kolem roku 1400 snad Rousem ze Svinné.

Tvrziště Dvorec v Mirošově
Tvrziště obklopuje příkop a val, pouze na jihozápadní straně směrem ke Skořickému potoku opevnění není a vede tudy současná cesta.

Tvrziště v Nebřezinech
Porušené okrouhlé tvrziště s pozůstatky příkopu a valu.

Zřícenina hradu ve Strašicích
Zříceniny hradu byly upraveny na faru.