Hospodářský dvůr Sechutice (čp. 20)

Hadačka - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Hospodářské stavby
stavební sloh: renesance, baroko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Na místě nynějšího dvora vznikla po roce 1183 cisterciácká grangie, snad i s opevněným objektem.

Historie

Na místě nynějšího dvora vznikla po roce 1183 cisterciácká grangie, snad i s opevněným objektem. Za husitských válek byla ale zničena. Od roku 1542 patřil dvůr k majetku Floriána Gryspeka z Gryspeku, který jej nechal znovu vystavět i s renesančním sídlem. To zůstalo po přestavbě v letech 1706-1707 částečně zachováno v objektu dnešní sýpky. V roce 1623 byl Gryspekům zkonfiskován veškerý majetek a Sechutice se vrátily do majetku plaského kláštera. V roce 1699 začal za opata Ondřej Trojera stavět Matěj Kondel nový barokní dvůr s ovčínem a sýpkou, v jejichž stavbě pak pokračoval i za opata Evžen Tyttla. Uprostřed dvora byla vodní nádrž se studnou s dosud zachovaným barokním roubením, před hlavním průčelím mezi cestami se rozprostírala ovocná zahrada a symetricky umístěné vodní nádrže. V areálu dvora stojí pamětní kamenný kříž. V majetku kláštera byl dvůr až do jeho zrušení roku 1785, kdy přešel pod Správu náboženského fondu. Dnes je dvůr v soukromých rukou.

Fotografie

Hospodářský dvůr Sechutice (čp. 20)