Mileč

Boží muka, sochy Krista Trpitele, Panny Marie a sv. Vojtěcha a kašna v Nepomuku
V Nepomuku najdeme boží muka, sochy Krista Trpitele a Panny Marie, barokní sloup se sochou sv. Vojtěcha před budovou arciděkanství a kašnu se sochou Panny Marie na náměstí. 

Kostel sv. Petra a Pavla v Milči
Barokní kostel sv. Petra a Pavla je dominantou obce Mileč. K obrazu sv. Barbory dříve směřovalo mnoho poutníků.

Mileč
Vesnice Mileč leží nedaleko Nepomuku. První písemná zmínka pochází z roku 1352. Dominantou obce je kostel sv. Petra a Pavla.