Kostel Všech svatých ve Kbelu

Kbel - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika, baroko, neogotika
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Kostel Všech svatých je dominantou obce Kbel. Stavba je gotického původu, později prošla barokními a novogotickými úpravami. Naproti kostelu se nachází barokní fara.

Historie

Areál kostela Všech svatých v obci Kbel sestává z budovy kostela, hřbitova a zbytku kamenné ohradní zdi. Kostel je gotického původu, pochází z 1. poloviny 14. století. Později byl upravován barokně a novogoticky. Přestavba proběhla v letech 1860 a 1861. Z původní stavby zbyl gotický presbytář. Ten je obestavěn oratořemi a sakristií tak, že dochovaná původní hrotitá okna nejsou zvenku patrná. Gotická je i část obvodového zdiva lodi. K severní straně presbytáře přiléhá hranolová věž s vysokou jehlancovou střechou. K západnímu průčelí je přistavěna vstupní předsíň, na niž navazuje schodiště. Interiér s novogotickou výmalbou zahrnuje na západě dřevěnou kruchtu na dřevěných sloupech. Ze staršího inventáře se dochovaly tři oltáře, kamenná křtitelnice, oltářní obraz Všech svatých. Jedná se o cennou sakrální stavbu stojící na mírném návrší a tvořící přirozenou dominantu obce. Je hodnotným dokladem architektonického vývoje v polovině 19. století. Naproti kostelu stojí barokní fara s mansardovou střechou. 

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.