Fara ve Kbelu (čp. 35)

Kbel - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - fary
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

V obci Kbel najdeme objekt barokní fary z roku 1753.

Historie

Barokní fara s mansardovou střechou stojí v obci Kbel při silnici naproti kostelu Všech svatých. Pochází z roku 1753. Jedná se o patrovou budovu obdélného půdorysu, částečně podsklepenou. Fasádu člení ploché pilastry, které spočívají na soklu a nesou profilovanou korunní římsu. Stropy jsou klenbové a dřevěné trámové s rovným podhledem. Obdélná okna nejsou rámována, pouze v přízemí bočního průčelí se dochovaly kamenné profilované podokenní římsy. Ve středu hlavní fasády se nachází obdélný vstup s plochým kamenným portálem a se světlíkem, nad nímž je nika s plastickou mušlí, v níž stávala kamenná socha sv. Jana Nepomuckého. Za objektem je malá stavba se sedlovou střechou. Prostor za farou býval využíván jako školní zahrada.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.