křtitelnice

Kostel Nejsvětější Trojice v Mešnu
Kostel se stal dominantou obce, jeho štíhlá věž je viditelná již zdálky.

Kostel sv. Ambrože ve Vícově u Přeštic
Samota Vícov je místem zaniklé stejnojmenné vesnice. Významnou památkou je kostel sv. Ambrože s cennými nástěnnými malbami.

Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Řenčích
Kostel sv. Cyrila a Metoděje dominuje obci Řenče. Jedná se o novorománskou stavbu z 19. století.

Kostel sv. Jakuba v Drahoňově Újezdě
Jednolodní gotický kostel patrně z doby těsně před polovinou 14. století. Západně od kostela je budova pozdně barokní fary.

Kostel sv. Jana Evangelisty v Blovicích
Barokní kostel sv. Jana Evangelisty stojí nad řekou na okraji městského jádra. Vybudován byl v letech 1760–1767. Za kostelem se nachází pohřební kaple sv. Kříže. 

Kostel sv. Mikuláše ve Spáleném Poříčí
Kostel sv. Mikuláše najdeme ve Spáleném Poříčí na náměstí. Farní kostel tady existoval již ve 14. století. 

Kostel sv. Prokopa v Letinech
Kostel sv. Prokopa stojí v obci Letiny na mírném návrší. Původně se jednalo o gotickou stavbu ze 14. století, později byl barokizován. 

Kostel sv. Václava v Číhané
Kostel stojí na mírně vyvýšeném místě, je obklopen hřbitovem. V sousedstí kostela barokní fara.

Kostel sv. Václava ve Skořicích
Kostel je jako farní poprvé připomínán již k roku 1352. U kostela se také nachází také budova fary z poloviny 18. století.

Kostel sv. Vavřince ve Vrčeni
Kostel sv. Vavřince je dominantou Vrčeně. Jedná se o původně gotickou stavbu, jež byla v 19. století upravena ve stylu novogotiky.

Kostel Všech svatých ve Kbelu
Kostel Všech svatých je dominantou obce Kbel. Stavba je gotického původu, později prošla barokními a novogotickými úpravami. Naproti kostelu se nachází barokní fara.