eneolitické sídliště

Hradiště u Hrádku
Pravěké pohřebiště z doby halštatské a laténské.

Sídliště Velká skála u Bzí
Archeologický výzkum eneolitického sídliště na Velké skále u Bzí byl proveden v roce 1882.